Tilausajon sopimusehdot 10.2.2020

Nämä ehdot ovat voimassa 1.2.2020 alkaen tehtäviin Hyvinkää Liikenne Oy:n tilausliikennekuljetuksiin.
Tilaajan hyväksyessä matkavarauksen ehtoineen tilauksesta tulee sitova.

Sopimus syntyy varauksen tietoihin perustuen ja hinta määräytyy annettujen tietojen perusteella. Mikäli kuljetus poikkeaa ajallisesti tai matkallisesti annetuista tiedoista, pidätämme oikeuden tilausjärjestelmässä ilmoitettuun lisähinnoitteluun. Hyvitystä kyseisistä poikkeamista ei suoriteta. Pidätämme oikeuden hintamuutokseen, mikäli tilaus ei täytä kuljettajan ajo- ja lepoaikalain mukaisia edellytyksiä.

Tilaajalla on velvollisuus tuoda tilauksessa tietoon mahdollinen avustustarve, liikunta- tai aistirajoitukset tai muu mahdollinen erityisjärjestely, joilla voi olla vaikutusta matkan toteuttamiseksi tehtäviin järjestelyihin ja turvallisuusmääräyksiin.
Tilaajalla on oikeus peruuttaa maksutta kuljetustilaus 7 arkivuorokautta ennen kuljetusajankohtaa. Myöhemmin tehdyistä peruutuksista laskutamme peruutuskuluina 50% kuljetuksen hinnasta .

Autot siivotaan normaalisti käytön jälkeen. Normaali siivous sisältyy kokonaispalveluun. Poikkeuksellisen vaikean lian, esimerkiksi oksennuksen, puhdistuksesta veloitetaan ylimääräisenä siivouskorvauksena 50€. Asiakkaan tuottamat mahdolliset matkustajatilojen tai istuimien vahingot veloitetaan todellisten kustannusten mukaan. Edellä mainituista kustannuksista vastaa tilaaja.
Hyvinkään Liikenne Oy ei ole vastuussa vahingosta, kuljetuksen viivästymisestä tai peruuntumisesta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä tai muusta ennalta-arvaamattomasta syystä, force majeure .

Mahdolliset erimielisyydet pyritään ensisijassa sopimaan Tilaajan kanssa. Mikäli osapuolten välillä ei päästä sopuun, asia ratkaistaan Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa.

Hyvinkään Liikenne Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste on luettavissa Hyvinkään Liikenne Oy:n verkkosivuilta. 

Asiakaspalautteet ja mahdollista virhettä koskevat huomautukset voi lähettää toimisto@hyvinkaanliikenne.fi.